ശാസ്ത്രോല്‍സവം


ചൊക്ലി  ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോൽസവം 2017-'18

Chothavoor HSS Champad

 results

4.work experience fair
5.it fair

Participants list for Higher level Competition

1.maths fair 
2.science fair
3.social science fair
4.work experience fair
5.it fair

school wise points


1.maths fair         
2.science fair
3.social science fair
4.work experience fair           
5.it fair
            
 അറിയിപ്പ്
ഗണിത ശാസ്ത്രമേള എൽ പി വിഭാഗം championship  ഗണിത  Quiz വിജയികളുടെ വിവരങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്  

എന്ന്  
സെക്രട്ടറി

വിജയികൾക്ക്  അനുമോദനങ്ങൾ ........

 

5 comments:

 1. വിജയികൾക്ക്‌ അഭിനന്ദനങ്ങൾ

  ReplyDelete
 2. Please update today's result as soon as possible

  ReplyDelete
 3. All are waiting for the result

  ReplyDelete
 4. വിജയികൾക്ക്‌ അഭിനന്ദനങ്ങൾ

  ReplyDelete